bussi_1netbussi_1net

Olen oman historiani sankari
Aikamatkalla  - toiminnan tavoitteena on lisätä lapsen ja perheen sosiaalista hyvinvointia omia juuria ja identiteettiä vahvistavan työskentelyn avulla.

Kiipeile sukupuussasi!
Aikamatkalla eri sukupolvien lapsuusmuistot sekä perheen ja suvun tarinat kohtaavat. Kokoamme, jaamme ja työstämme muistoja taidekasvatuksellisin ja toiminnallisin menetelmin pitkäkestoisena teematyöskentelynä.

Sukusalaattia kaikilla mausteilla
Perheiden elämänpolkujen erilaisuus ja kulttuurinen moninaisuus ovat rikkaus. Oivallukset oman historian äärellä tukevat vuorovaikutusta, jossa erilaisuutta kunnioitetaan.

Jaetaanko muisto?
Erilaiset muistot aktivoituvat elämänkaaren eri vaiheissa. Toisen kertomus voi avata portteja oman historian unohdettuun puutarhaan. Aikamatkalla rohkaisemme ja haastamme ottamaan oma historia puheeksi: kysymään, kertomaan, kuulemaan.

Muistatko (sisäisen) lapsen? – lapsuusmuistoista virtaa
Aikamatkalla kehitämme työkaluja sukupolvien väliseen oppimiseen. Peilaamme vanhemmuuttamme ja kasvattajuuttamme omaan historiaamme. Voimaudumme vahvojen ja ainutkertaisten lapsuusmuistojen parissa.   

Aikamatkalla-tiimi

Taina Sillanpää

Toiminnanjohtaja
Ebeneser- säätiö

 

Liisa Lauerma

Projektipäällikkö
Aikamatkalla-kouluttaja
 

Aila Holopainen 

Työpajaohjaaja
Aikamatkalla-kouluttaja

Ebeneser-säätiö
Helsinginkatu 3-5,
00500 Helsinki
puh. 010 229 0890
fax 09 70 198 95

ebeneser@ebeneser.fi

Taina Sillanpää
puh. 010 229 0891
puh. 050 3070705

taina.sillanpaa@ebeneser.fi