Aikamatkalla-tarinat

Liisa Lauerma – Taina Sillanpää: Aikamatkalla-perheen ja suvun tarinat.
Ebeneser-Koulutus Oy 2012.

Miten varhaiskasvatuksessa voidaan vahvistaa lapsen juuria, osallisuutta ja päiväkodin ja perheiden kasvatuskumppanuutta? Miten aikuinen omaa lapsuuttaan muistellen herkistyy lapsen kuulemiselle? Aikamatkalla – perheen ja suvun tarinat – hankkeessa (2010-11) kokeiltiin ja kehitettiin lapsia osallistavaa teematyöskentelyä, jossa yhdistyvät pienimuotoinen ”sukututkimus”, muistelu ja kerronta sekä yhteisöllinen taidekasvatus. 

Julkaisu on loppuunmyyty.
Lue pilottiraportti täältä.

 

Aikamatkalla muissa julkaisuissa

Arja-Sisko Holappa, Maj-Len Engelholm ja Petra Packalen (toim)
Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia.
Lärområden i praktiken.
Opetushallitus 2017.

Kati Rintakorpi - Elsa Vihmari-Henttonen
Tää on meidän maailma! Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa.
Lasten Keskus 2017.