Kysymyskortit

Teemalliset kysymykset kannustavat muisteluun ja sukupolvien väliseen ajatusten vaihtoon. Arvostavassa kohtaamisessa aikuisten muistot omasta lapsuudestaan ja lasten ajatukset nykypäivästä käyvät vuoropuheluun keskenään. Teemallisia kysymyksiä voi käyttää

lasten ja perheiden kanssa työskenneltäessä esimerkiksi päiväkodissa ja asukaspuistossa

  • pyydettäessä muistoja perheiltä Aikamatkalla-toimintaan
  • lasten kanssa keskustellessa
  • keskustelun virittäjinä vanhempainillassa, isovanhempien päivänä tai perhetapahtumassa
     

työyhteisön kesken
perheen ja oman lähipiirin kesken.

Kysymyksistä voi valita ryhmälleen / tarkoitukseen sopivat. Lasten kanssa kysymyksiä voi keksiä lisää. Esimerkkejä teemallisista muistoista löytyy Aikamatkalla-muistojen kalenterista.