Päiväkodeille

Mitä on Aikamatkalla-toiminta

Aikamatkalla-toimintamalli antaa päiväkotien työntekijöille välineitä lasten ja perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen lapsiryhmätyöskentelyssä ja yhteisissä perhetapahtumissa. Toiminnassa hyödynnetään perheiltä saatavia teemallisia lapsuusmuistoja ja omia materiaaleja. Teemoja ovat esimerkiksi leikki ja lelut, eläimet, juhlat, tärkeät paikat, kotiaskareet tai sadut, lorut ja laulut. Omia materiaaleja ovat esimerkiksi valokuvat, esineet ja tekstiilit. Aikamatkalla-toiminnassa perheiltä saatavat omat sisällöt rikastuttavat teemaan liittyvää keskustelua, oppimista ja toimintaa lapsiryhmässä. Ne toimivat molemminpuolisen tutustumisen välineinä ja yhteisön vuorovaikutuksen syventäjänä sekä lasten kesken, lasten ja aikuisten että työntekijöiden ja perheiden aikuisten kesken. Perheiltä saatavat sisällöt toimivat ilmaisun ja leikin aineksina. Niistä luodaan taidekasvatuksellisin menetelmin uutta esimerkiksi kädentaitojen ja tekstiilityöskentelyn, draaman ja nukketeatterin tai valokuvauksen ja digitaalisten sovellusten avulla. Sukupolvien välistä vuorovaikutusta vahvistetaan kutsumalla toimintaan mukaan myös isovanhempia. Luontevia yhteistyön muotoja ovat muistojen ja omien materiaalien jakamisen lisäksi esimerkiksi isovanhempien osallistuminen perhetapahtumiin ja retkille tai vierailut lapsiryhmissä.

Aikamatkalla-toiminnan stepit:

 • Työntekijä tutustuu omaan historiaansa ja teemalliseen muisteluun sekä taidekasvatuksellisiin menetelmiin.
 •  Työntekijätiimi valitsee työstettävän teeman.
 • Lasten kanssa keskustellaan ja perheiltä kerätään sisältöä teeman mukaiseen toimintaan. Myös työntekijä osallistuu yhteiseen jakamiseen.
 • Muistoista ja omista materiaaleista syntyy lapsiryhmässä jotain uutta: ajatuksia, oivalluksia, leikkiä, luovan työskentelyn tuotoksia!
   

Aikamatkalla toiminta tarjoaa työkaluja varhaiskasvatussuunnitelman (2016) ja esiopetussuunnitelman toteuttamiseen:

 • Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppiminen, Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Oppimisen alueet: Minä ja meidän yhteisömme, Ilmaisun monet muodot
 • Toimintakulttuuri: Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, Kulttuurinen moninaisuus, Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 

Aikamatkalla-hanke

Aikamatkalla vuosina 2010-11 – Pilotti. Toimintaa pilotoitiin 2010-2011 Helsingissä Vallila-Vanhakaupungissa seitsemässä päiväkodissa. Tutustu pilottiraporttiin täällä.

Aikamatkalla vuosina 2015-18 – Kehittämishanke. Aikamatkalla-hanke oli osa Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimaa ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa Emma&Elias -ohjelmaa.
Hankkeen päätavoitteena oli lisätä lapsen sosiaalista hyvinvointia lapsen omia juuria ja identiteettiä vahvistavan työskentelyn avulla.

Muut tavoitteet:

 •  vahvistaa lapsen osallisuutta lapsiryhmässä (päiväkoti, muu varhaiskasvatuksellinen toiminta)
 • syventää varhaiskasvatuksen / perhe- ja lapsityön toimijoiden ja perheiden kasvatuskumppanuutta ja laajentaa sitä koskemaan myös isovanhempien sukupolvea
 • kehittää työkaluja sukupolvien väliseen oppimiseen ja syventää varhaiskasvatuksen / perhe- ja lapsityön toimijoiden pedagogista osaamista.

 

Aikamatkalla-hanke pähkinänkuoressa
Tutustu Aikamatkalla perheiden kanssa -julkaisuun täällä 


Kehittämishankkeeseen osallistuneet päiväkodit ja asukaspuistot (2015-17)
Päiväkodit Espoossa
: Ellipsi-Planeetta, Järvenperä, Lintula, Matinkylä, Perkkaanpuisto, Ymmersta
Päiväkodit Helsingissä: Humikkala, Jousi-Kuovi, Kivilinna, Liinakko
Päiväkodit Kirkkonummella: Finnsbacka, Heikkilä, Köpas, Veikkola
Asukaspuistot Kirkkonummella: Kannonkolo, Piennarpiha, Veikonvintti

PrintPrint

Aikamatkalla-koulutus

Kehittämistyön pohjalta syntyi Aikamatkalla-koulutuskokonaisuus (4 x 7h).
Sisältö: 1) Kun olin pieni - kasvattaja oman historiansa äärellä. Omakohtaisen muistelun tavoitteena on antaa valmiuksia ja herkkyyttä kohdata lapsi ja perhe muistoineen.  2) Omien sisältöjen ja materiaalien hyödyntäminen lasten kanssa työskenneltäessä, menetelminä kädentaidot, valokuvaaminen, draama.
3) Aikamatkalla päiväkodissa – pedagoginen näkökulma. Välineitä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen.
Toteutus: Lähiopetus ja välitehtävät.

Aikamatkalla-koulutuksiin on syksystä 2017 alkaen osallistunut työntekijöitä seuraavista päiväkodeista.
Espoo: Ellipsi, Kaarnapursi, Kauklahti, Koivumankkaa, Pohjois-Tapiola, Purola, Tuohimäki
Helsinki: Ebeneser, Ella, Floora, Haaga, Hakuninmaa, Jätkäsaari, Kaisla, Kaleva, Karvikka, Kaunokki, Kesäheinä, Louhi, Muksulaakso, Nurmikko, Ruoholahden Lastentalo, Suvi-Vilppula, Yliskylä
Kirkkonummi: Haapajärvi, Kantvik, Kartanonranta, Koskentori, Laajakallio, Masala, Masala/Liinaharja

"Aivan ihana ja mukaansa tempaava koulutus. Hyvin voimaannuttava, iloinen ja hyvä fiilis joka kerta. Monipuolista opetusta."
"Koulutus antanut aikaa hengittää ja ajatella. Kurssin sisältö puhututtanut töissä useasti, joka kertoo sisällön merkityksestä ja laadusta." 
"Kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia ja asiaan perehtyneitä. Sisällöt innostavia ja ajatuksia herättäviä."
"Sain konkreettisia välineitä ja ideoita toteuttaa aikamatkailua lapsiryhmässä."
"Innostuimme tiiminä toteuttamaan välitehtävien ideoita heti arjessa työssämme."
(Osallistujien palautetta koulutuksista).

Täydennyskoulutukset 2019 - 2021
Opetushallituksen tukemat Aikamatkalla-koulutukset (viisi lähiopetuspäivää, yht. 40 h) järjestettiin lähi- ja etäopetuksena 2019 - 2021. Koulutuksiin osallistui viisi eri varhaiskasvattajien koulutusryhmää Helsingistä, Vantaalta ja Järvenpäästä. Keväällä 2021 toteutuivat myös kahden tapaamisen lyhytkoulutus verkossa (2 x 3 h) sekä koulutuksiin jo osallistuneiden Aikamatkalla-innostaja -koulutus ( 3 h).

Lue koulutusesite täältä.
Kysy koulutuksista: ebeneser@ebeneser.fi

Theme-related questions encourage us to reminisce and inspire interaction between different generations. Within a respectful environment, adults’ memories of their own childhood and children’s ideas about today can come together in dialogue. The theme-related questions can be used

when working with children and families, for example, in a day-care setting or at residents’ parks

 • when requesting that families provide memories for Time Travel activities
 • when engaging with children
 • as a means of spurring discussion at events for parents, grandparents or entire families
   

within a work community
within a family or immediate circle of family and friends.

The questions can be selected as suitable for a particular group/purpose. Discuss with the children to come up with additional questions. Examples of theme-related memories can be found in the Time Table memory calendar (in Finnish).